Deze webstek beoogt een vlotte informatiedoorstroming naar cliënten, collega’s en andere geïnteresseerden.

Je vindt er info over:

  • De verschillende therapeuten die in de praktijk werkzaam zijn.
  • Voordrachten, workshops en opleidingen, georganiseerd door ‘Happy

 

Sommige onderdelen zijn voor het brede publiek afgeschermd. 
Enkel cliënten & collega’s krijgen via een paswoord toegang tot deze webpagina’s.

Deze website werd door de Provinciale Raad van de Orde der Geneesheren van Vlaams-Brabant geviseerd en goedgekeurd.

don-t-worry be  
© Tweb